June 30, 2006

n - random alphabet 30

low-n-1-200.jpg
2006
marker and pen on post it note

June 29, 2006

O - random alphabet 29

O-1-200.jpg
2006
marker and pen on post it note

June 28, 2006

K - random alphabet 28

K-2-200.jpg
2006
marker and pen on post it note

June 27, 2006

g - random alphabet 27

low-g-1-200.jpg
2006
pen on post it note

June 26, 2006

b - random alphabet 26

low-b-1-200.jpg
2006
marker and pen on post it note

June 25, 2006

e - random alphabet 25

low-e-1-200.jpg
2006
marker and pen on post it note

June 24, 2006

o - random alphabet 24

low-o-1-200.jpg
2006
marker and pen on post it note

June 23, 2006

W - random alphabet 23

W-2-200.jpg
2006
marker and pen on post it note

June 22, 2006

H - random alphabet 22

H-1-200.jpg
2006
marker and pen on post it note

June 21, 2006

h - random alphabet 21

low-h-1-200.jpg
2006
marker and pen on post it note

June 20, 2006

Q - random alphabet 20

Q-1-200.jpg
2006
pen on post it note

June 19, 2006

x - random alphabet 19

low-x-1-200.jpg
2006
marker and pen on post it note

June 18, 2006

q - random alphabet 18

low-q-1-200.jpg
2006
marker and pen on post it note

June 17, 2006

s - random alphabet 17

low-s-1-200.jpg
2006
marker and pen on post it note

June 16, 2006

p - random alphabet 16

low-p-1-200.jpg
2006
marker and pen on post it note

June 15, 2006

i - random alphabet 15

low-i-1-200.jpg
2006
marker and pen on post it note

June 14, 2006

c - random alphabet 14

low-c-1-200.jpg
2006
pen on post it note

June 13, 2006

a - random alphabet 13

low-a-1-200.jpg
2006
marker and pen on post it note

June 12, 2006

v - random alphabet 12

low-v-1-200.jpg
2006
marker and pen on post it note

June 11, 2006

w - random alphabet 11

low-w-1-200.jpg
2006
marker and pen on post it note

June 10, 2006

B - random alphabet 10

B-1-200.jpg
2006
marker and pen on post it note

June 09, 2006

P - random alphabet 9

P-1-200.jpg
2006
marker and pen on post it note

June 08, 2006

L - random alphabet 8

L-1-200.jpg
2006
marker and pen on post it note

June 07, 2006

V - random alphabet 7

V-1-200.jpg
2006
marker and pen on post it note

June 06, 2006

Y - random alphabet 6

Y-1-200.jpg
2006
marker and pen on post it note

June 05, 2006

k - random alphabet 5

low-k-1-200.jpg
2006
marker and pen on post it note

June 04, 2006

A - random alphabet 4

A-1-200.jpg
2006
marker and pen on post it note

June 03, 2006

I - random alphabet 3

I-1-200.jpg
2006
marker on post it note

June 02, 2006

r - random alphabet 2

low-r-1-200.jpg
2006
marker and pen on post it note

June 01, 2006

C random alphabet 1

C-1-200.jpg
2006
marker on post it note